ALGEMEEN: 
 
Er wordt regelmatig archiefmateriaal naar onze website gekoppeld. Heel veel materiaal komt uit de nalatenschap van Mathieu van de Voort, vele decennia vervulde hij vele functies in vele gildeorganisaties, waaronder het regerend-dekenschap van ons gilde.
Heel veel materiaal (zijn hele zolder?) is in de jaren na zijn overlijden in ons gildearchief terechtgekomen, een archief waarin het EIGENLIJK niet thuishoort, maar wij vinden het natuurlijk zonde om niets te doen met al dat materiaal. 

We hebben met onze Archiefcommissie diverse pogingen ondernomen (klein) archiefmateriaal op andere plaatsen onder te brengen; dit is in de directe periode na het overlijden van Mathieu ook wel gelukt (Kring Kempenland) maar de pogingen daarna gaven ons het idee dat we daar een full-time job van zouden moeten maken gedurende een lange periode. En een full-time job hebben we al met de "normale" archivering/digitalisering, daar kunnen we dus, jammer genoeg, niet aan beginnen.

Daarom hebben we (op eigen houtje) besloten (uiteindelijk) alles te koppelen aan deze website en de zaak om te draaien: Als gilden en/of -organisaties vinden dat archiefstukken eigenlijk niet in de openbaarheid thuishoren, maar in de beslotenheid van hun eigen archieven, of wat voor voorstellen, verzoeken, enzovoorts naar ons toe dan ook?

WIJ ZULLEN AAN ALLES, ZO VEEL ALS MOGELIJK, AL ONZE MEDEWERKING VERLENEN!

Neem s.v.p. CONTACT met ons op of wandel op de dinsdag- of donderdagmorgen eens bij de Archiefcommissie in ons gildehuis binnen! We hebben ook nog eens altijd hele goeie koffie klaar staan!

Groet,
namens de Archiefcommissie,
Frans Kirchner  
 
 
OPENBAAR:
 
 


 
OP AANVRAAG EN NA FIAT:
 • DOSSIERS 
  • gildebroeders en -zusters
  • gildeheren en -vrouwen
  • ere-dekenen
  • gildevrienden
 • EXCEL SHEETS
  • algemeen opzoekprogramma
  • programmaboekjes
  • zilver en medailles
  • boekenbezit (voor eigen boeken - zie openbaar)
 • OFFICIËLE DOCUMENTEN
  • waaronder statuten en reglementen
 • VERGADERINGEN