OVERLIJDEN ERE-DEKEN BORRIE

Afbeelding invoegenOp 29 december 2016 bereikte ons het bericht dat "burgemeester" Borrie is overleden.
De heer Borrie is in augustus 1980 geďnstalleerd als ere-deken van het Sint Jorisgilde Stratum.

Afbeelding invoegen

Voor zijn installatie als ere-deken op 30-08-1980 heeft burgemeester Borrie het eerste schot gelost op de koningsvogel, Jac Nagelkerke schoot zich op die dag tot koning.
 
Ere-deken Borrie zei in 1981 in het stuk:
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Daarmee begon een heel actieve periode als ere-deken met, denken wij, als absoluut hoogtepunt de viering van het 475-jarig bestaan  van ons gilde in 1987, daar is veel van terug te vinden op pagina OPENBAAR - BEELD EN GELUID, een heel mooi voorbeeld is de traditionele aanbieding van de ere-wijn door het gemeentebestuur van Eindhoven:
 
 
     
 
 
1987 was ook het jaar dat burgemeester Borrie zijn functie heeft neergelegd, er werd hem eervol ontslag verleend:
 
Afbeelding invoegen
 
Uiteraard zijn wij op de receptie geweest.
 
De pensionering luidde natuurlijk ook een iets minder "actieve" periode in, maar uit het oog verloren hebben ere-deken Borrie en gilde elkaar nooit!
Dat blijkt onder andere uit het vrij lijvige dossier in het archief van het gilde. Over een de hele reeks van jaren zijn vele (af)meldingen voor activiteiten te vinden, feestdagenkaarten, bedankjes voor de kerststukjes, meeleven na de brand van het eerste (houten) gildehuis, enzovoorts.
 
Een bericht uit 2012:
 
Afbeelding invoegen
 
Dat de heer Borrie "zijn" gilde altijd is blijven volgen blijkt onder andere ook uit correspondentie van 2014:
 

From: a.dijck

Sent: Thursday, April 10, 2014 3:52 PM

To: 'Gilles Borrie'

Cc: 'Frans Kirchner'

Subject: RE: Gildebode

 

Beste heer Borrie,

Fijn een berichtje van u te krijgen en heb deze meteen doorgestuurd naar onze Frans Kirchner.

Hij vroeg me u te antwoorden en meteen even te melden dat er op onze site; www.sintjorisgildestratum.nl  nog een drietal foto’s staan met o.a. u en de ezel waarmee wij bij u aankwamen. De vraag wordt gesteld van wanneer deze waren.

Volgens ons is dit trouwens in 1985 geweest, de eerste St. Jorisdag van mijn lidmaatschap.  

De foto’s zijn te vinden onder  ‘nieuws’ - ‘archief’ – ‘maart 2014’ en patroonsviering -2- (lees het hele bericht).

Verder heel veel geluk en we zien u t.z.t. echt nog wel eens.

Met vriendelijke groet, Ad van Dijck.

 

Van: Gilles Borrie [mailto:g.borrie@onsneteindhoven.nl]
Verzonden: woensdag 9 april 2014 11:10
Aan: Ad van Dijck
Onderwerp: Re: Gildebode

 

Beste gilde heer Van Dijk,

Hartelijk dank voor Uw nieuwe gildebode van april 2014. Ik wil U complimenteren met het prachtige nummer en ik heb er me veel belangstelling kennis van genomen.

Met mijn gezondheid heb ik de laatste tijd behoorlijk te kampen ( o.a. vorig jaar nog een heupoperatie) en ik kan heel moeilijk lopen. Maar ja, we worden allemaal ouder en dat komt met gebreken!

Nogmaals veel dank voor de aan mij toegezonden gildebode en ik wens U veel succes met de komende publicaties.

 

Afbeelding invoegen

 

Afbeelding invoegen

 

Wij zullen ere-deken Borrie op traditionele wijze herdenken in onze eerste ledenvergadering van 2017 (vrijdag 13 januari): door het aansteken van de gildekaars, door gebed, en door bevestiging van zijn foto aan onze herinneringswand

 

Wij danken de heer Borrie geweldig voor zijn ruim 36 jarig ere-dekenschap van ons gilde en condoleren zijn naasten van harte namens allen die betrokken zijn bij het Sint Jorisgilde Stratum.