KONINGSCHIETEN 2016-EEN VERSLAG VAN DEKEN-SCHRIJVER AD VAN DIJCK - woensdag 21 september 2016

- KONINGSCHIETEN 2016 - EEN VERSLAG VAN DEKEN SCHRIJVER AD VAN DIJCK - 

 
Zoals de kringdagen bij ons gilde steeds in het water vallen, zo zijn de dagen waarop het koningschieten wordt georganiseerd bijna altijd overgoten met een stralende zon.
Dus als er over 21 jaar weer wat te vieren valt er over denken om het Kwartier van Oirschot na te doen waar de data van de gildedagen gewoon door de gilden worden ingevuld.  
 
Vandaag kon er niets mis gaan.
Het weer was dus prima en de organisatie stond strak vast met alweer een H. Mis in het gildehuis.
Twee jaar geleden was het koningschieten samen met de gildevrienden voor zo goed als iedereen een verademing geweest en dat zou nu ook moeten kunnen.  
 
Bij de samenkomst al vroeg in de ochtend was het al lekker warm.
Onze Duitse vrienden van het Sanct Joachim Schützen hadden aangekondigd de reis naar Valkenswaard, na het echec twee jaar geleden bij Gijs Spoor, niet nog eens mee te willen maken en zij kwamen daardoor pas in de middag.
Toch stond in Dommelen prachtig op tijd een mooie groep klaar op het parkeerterreintje vlak naast de woning van de aftredende koning Guido Bax, waardoor een eigenlijk iets te korte opmars nodig was om de mensen in de buurt wakker te krijgen. Omdat zijn schild al een jaar op de koningsmantel hangt werden nu de twee koningvogels getoond die door Guido, zowel voor de gildevrienden als de gildebroeders, waren vervaardigd. 
Afbeelding invoegen
 
Na het aanbieden van een bloemetje aan Dieny werd de familie naar buiten gevraagd voor de traditionele vendelgroet en met drie vendeliers en een viertal tamboers werd een heel nette vendelgroet gegeven.
We moeten toch proberen om niet teveel vendeliers op belangrijke plaatsten voor een demonstratie in het bestuur te hebben, waardoor nu de regerend deken en de kapitein niet mee vendelden.  
 
Na de vendelgroet werd de hele groep binnen een drankje aangeboden en werd het weer tijd om in de auto’s te stappen voor de reis terug waar onze kapelaan Paul Geelen zich al had gemeld als voorganger voor de H. Mis.
 
Na het aansteken van de gildekaars werden de gildebroeders en zusters erop gewezen dat in het christelijke geloof de strijd gelukkig niet (meer) een strijd hoeft te zijn tot in de dood en na deze preek werden door de kapelaan de twee vogels met het zelfgemaakte wijwater ingewijd.
Afbeelding invoegen 
Na het afsluiten van deze H. Mis werden de door Danka van Bijsterveld gemaakte sjerpen voor de gildevrienden onthuld.
Wat enkele mensen deed verzuchten dat zij met zo’n sjerp ook wel lid wilden worden van deze groep.
Afbeelding invoegen 
Na deze afsluiting werd het tijd voor het versterken van de inwendige mens middels een uitgebreide broodjestafel met heerlijke soep.  
Afbeelding invoegenKlokslag twee uur werd aan Karin Wagt de gelegenheid gegeven haar schild aan het gilde aan te bieden.
Een prachtig en origineel schild, uiteraard ontworpen door Peter Nagelkerke en met de hele uitleg over de achtergronden waardoor het schild er zo uit is komen te zien.
 
 
Afbeelding invoegen
Na het opspelden en bewonderen van het schild op het "vriendenvelum" werden de deelnemers aan het koningschieten gevraagd zich op te maken voor het "vrijen" van de schutsboom door er drie rondjes omheen te lopen waarbij geld ingezameld werd voor het zilver van de nieuwe gildekoning. 
Afbeelding invoegen
Hierna werd door de grote groep een (schaduwrijk)plaatsje gezocht op het schietterrein waardoor er plaats kwam voor de groep van gildevrienden die eerst om de opvolging van de aftredende koningin Karin Wagt ging schieten.
Dat viel eigenlijk best wel tegen. Het leek erop dat er maar een drietal van de negen deelnemers de vogel echt in het vizier hadden en daardoor moest er veel uitgelegd worden waarna bij het volgende schot bleek dat het nog steeds niet echt duidelijk was overgekomen.
Het werd dus een redelijk lange strijd die twee uur in beslag ging nemen.
Natuurlijk had iedereen wel een mening maar op zoveel tijd was niet gerekend en kunnen we dit alleen maar bespreken voor de volgende keer.
Toch was het einde eigenlijk wel spannend want omdat er nogal wat gemist werd stond de vogel bij meerdere deelnemers op vallen en van Karin Wagt weten we dat zij raak kan schieten en dat liet zij nu wederom zien bij het aanleggen voor het 130e schot.
Met een plof landde de gebroken vogel in het gras en kon zij voor de tweede keer de felicitaties in ontvangst nemen. 
Afbeelding invoegen
Lang werd er niet gewacht met het opzetten van de officiële koningsvogel want het was al tegen half vijf en in hoog tempo werd door 24 gildebroeders het gevecht aangegaan.
Dat er veel gildebroeders weten hoe je een vogel naar beneden kunnen krijgen wisten we wel maar nu ging het wel erg snel. Er viel af en toe wel een stukje van de vogel maar aangeland in de derde ronde begon de vogel het al echt zichtbaar op te geven en was het al snel heel spannend wie hem de genadeklap toe kon dienen.
Daar zorgde uiteindelijk Patrick Ros voor.
Hij kon uitgelaten de felicitaties in ontvangst nemen en natuurlijk was het leuk dat Karin Wagt de nieuwe koning twee maanden geleden pas hier ter plaatse met Miranda in de echt verbonden heeft. 
Afbeelding invoegen
De overheid was snel met het oordeel of de nieuwe koning ook echt waardig bevonden kon worden. Zij denken dat de niet altijd even serieuze Patrick echt wel een heel goede koning en dus vertegenwoordiger van ons gilde zal zijn. 
Afbeelding invoegen
 
   
 
Door de korte tijd dat deze verschieting in beslag had genomen waren we weer helemaal terug op onze planning en was het de beurt aan de gildezusters voor het verschieten van het  "Het  Schuttersvrouwke" waarvoor zich een 15-tal dames meldden en ook dit werd een niet al te langdurige strijd.
In de 3e ronde en met het 26e schot werd de strijd beslist door Els Engel, niet de minste schutster bij onze wedstrijden maar nu voor het eerst de winnares van de trofee "Het Schuttersvrouwke".  
Afbeelding invoegen
 
Ook onze Duitse vriendengroep werd onder de schutsbomen gevraagd voor een wedstrijd waaraan alle aanwezige gasten konden meedoen die niet eerder geschoten hadden.
Wat dus bijna een onderling Duits gevecht werd. Deze strijd werd na 32 schoten gewonnen door een trotse heer Koch.  
Afbeelding invoegen
 
De volgende activiteit, de installatie van koning Patrick Ros en koningin Karin Wagt was pas om 20.00 uur gepland. Om die tijd op te vullen werd nog een puistje verschoten voor alle deelnemers die nog een keer hun geluk wilden beproeven.
 
De avond kwam met het ontvangen van enkele familieleden en bekenden die haastig door Patrick en Karin waren geïnformeerd met hun succes en de installatie mee wilden maken.
Allereerst was het de beurt aan Karin die op aanwijzing van de "voor-één-dag-gildeknecht" Albert Roxs, een zilveren munt schonk en haar handen waste in de kom.
Na het opzeggen van de eed van trouw mocht Karin over het inmiddels uitgespreide zwaaivendel lopen en dat deed zij heel voorzichtig over de rand van het vendel. 
Afbeelding invoegen
Dan was het de beurt aan Patrick Ros.
Ook voor hem de handwassing met een zilveren munt en met het vasthouden van het gildevaandel in zijn rechterhand probeerde Mario hem met het opzeggen van de eed van trouw wel op het verkeerde been te zetten maar Patrick sloeg zich er goed doorheen en mocht hij als de nieuwe koning over het gildevaandel lopen.
Hoezo niet altijd even serieus?
Op kousenvoeten deed hij dat wel heel voorzichtig.
Onder applaus werden de aanwezigen naar buiten gevraagd voor een afsluitende vendelgroet aan de  geïnstalleerde koning en koningin die werd geopend door het drie keer zwaaien van het vaandel over hun hoofden.
Dit keer weer door oud-vaandrig Jan van Bijsterveld, gevolgd door de vendelgroet van Gerrit-Jan, William en Peter Engel. 
Afbeelding invoegen
Daarna tijd voor de feestavond die net als vorig jaar weer gesteund werd door dezelfde DJ.
Toen werd het een geweldige feestavond.
Dat succes was er nu niet geheel.
Natuurlijk heeft een deel van de aanwezigen het met de harde muziek goed naar hun zin maar de meesten gingen naar buiten en redelijk vroegtijdig naar huis.
Zelfs onze Duitse vrienden - "zu laut" - liepen buiten aan de straat te wachten op de aanvang van hun terugreis.
Tja, we worden steeds ouder. 
 
Wel mogen we afsluiten met een compliment voor de commissie en alle aanwezigen. Mede door het goede weer is het een heel gezellige dag geworden.
Voor het schieten van de vogel met de gildevrienden gaan we uiteraard nog eens in gesprek want door de minder geoefendheid duurde het eigenlijk wel lang.
Wat later dan wel weer ingehaald werd door de andere verschietingen maar twee uur door een groepje van negen mensen is wel heel lang.
 
Verder was alles dik in orde.
Voor de inwendige mens werd goed gezorgd en ook hebben we voor de volgende twee jaren weer een vriendenkoningin en een koning waar we heel trots op moeten kunnen worden.  
 
Allemaal hartstikke bedankt!

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >